ἐκ-ταράσσω

[780] ἐκ-ταράσσω, sehr beunruhigen, stören, δῆμον, aufwiegeln, Plut. Coriol. 19 u. a. Sp. – Häufiger im pass., gestört werden, in Schrecken gerathen, ISOCR. 15, 5; ὑπὸ λύπης Ath. XII, 559 f; πρὸς τὸν τῶν πληγῶν φόβον Luc. Somn. 16; a. Sp. Vom Magen, am Durchfall leiden, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 780.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: