ἐκ-τελευτάω

[780] ἐκ-τελευτάω, ganz beendigen; Pind. P. 12, 29; κεῖνος ὄρνις ἐκτελευτάσει ματρόπολιν Θήραν γενέσϑαι, wird es zu Ende führen, bewirken, 4, 19; u. so von Schicksalsbestimmung Soph. Trach. 169; μακρὸν δὲ μῆκος ἐκτελευτήσας χρόνου Aesch. Prom. 1090; – intr., ὅπως ταῠτα ἐκτελευτήσει καλῶς Aesch. Suppl. 411.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 780.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: