ἐκ-τινάσσω

[781] ἐκ-τινάσσω, herausstoßen, durch eine Erschütterung; ἐκ δὲ τίναχϑεν ὀδόντες Il. 16, 348, wie Plut. Cat. mai. 14; ἕλμινϑας, vertreiben, Diphil. bei Ath. II, 51 f; Sp.; τὸν κονιορτὸν ἐκ τῶν ποδῶν, den Staub von den Füßen schütteln, Matth. 10, 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 781.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: