ἐκ-τοιχ-ωρυχέω

[782] ἐκ-τοιχ-ωρυχέω, durch Einbruch plündern, übh. ausplündern, wie ein Dieb, τοὺς βίους, τὴν βασιλείαν, Pol. 4, 18, 8. 18, 38, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 782.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: