ἐκ-τοπισμός

[782] ἐκ-τοπισμός, , das Entfernen aus einem Orte, ἐκτοπισμοὺς ποιεῖσϑαι, wegziehen, Arist. H. A. 9, 13. – Die Alexandrinischen Homeriker gebrauchten das Wort insbesondere von der Irrfahrt des Odysseus in dem Sinne wie das Verbum ἐκτοπίζω, welches m. s.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 782.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: