ἐκ-τριαινόω

[783] ἐκ-τριαινόω, mit dem Dreizack aus seiner Lage bringen, erschüttern, Ἑλλάδα Luc. Pseudol. 29.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 783.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: