ἐκ-τρωτικός

[784] ἐκ-τρωτικός, ή, όν, die zu frühe Geburt hervorbringend, δύναμις Plut. sol. an. 20.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 784.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: