ἐκ-τυφόω

[784] ἐκ-τυφόω, = Folgdm; ἐς καπνὸν ἐκτυφοῠται Diosc.; pass., aufgeblasen, hochmüthig werden, Pol. 16, 21, 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 784.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: