ἐκ-φανής

[784] ἐκ-φανής, ές, hervorscheinend; κάρυον ἐκ λεπίδων Philp. 20 (VI, 102); sichtbar, deutlich, τέκμαρ ἀνδρός Aesch. Eum. 235; ἐκφανῆ γένοιτο ὅπη ἔχει Plat. Rep. VII, 528 c; hervorleuchtend, berühmt, Poll. 5, 158 Artemid. 2, 30. – Adv. ἐκφανῶς, deutlich, Pol. öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 784.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: