ἐκ-φθίνω

[785] ἐκ-φθίνω (s. φϑίνω), nur im aor. sync. ἐξεφϑίμην, gänzlich vernichtet werden; νηῶν οἶνος, war aus den Schiffen aufgezehrt, Od. 9, 163. 12, 329; ἐξέφϑινϑ' αἱ νᾶες Aesch. Pers. 679; ἄνδρες 891; sp. D., wie Nic. Th. 331.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 785.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: