ἐκ-φλυᾱρίζω

[785] ἐκ-φλυᾱρίζω, verspotten, verhöhnen, Plut. Symp. 5, 7, 1, wo Andere ἐκφλαυρίζω lesen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 785.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: