ἐκ-φλύσσω

[785] ἐκ-φλύσσω, heraussprudeln, nur aor. γόον ἐκφλύξαι, dem Schmerze Luft machen, Ap. Rh. 1, 275.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 785.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: