ἐκ-φοβέω

[785] ἐκ-φοβέω, herausscheuchen, sehr erschrecken; ἔκπληξις ἐκφοβεῖ φρένας Aesch. Pers. 598; ἄνδρας[785] Plat. Gorg. 483 c; ὅπερ ἡμᾶς, womit sie uns erschrecken, Thuc. 6, 11; Isocr. 4, 139 u. A. – Pass., heftig erschrecken, fürchten, τινά, Soph. O. C. 270 El. 268 Eur. Andr. 962.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 785-786.
Lizenz:
Faksimiles:
785 | 786
Kategorien: