ἐκ-φορά

[786] ἐκ-φορά, , 1) das Heraustragen, Wegtragen, κρεῶν, des Opferfleisches, Euphron Ath. IX, 380 a; bes. des Todten, die Bestattung, Aesch. Spt. 1015 Ch. 424; Thuc. 2, 34; τριταία πρὸς τὸ μνῆμα ἐκφορά Plat. Legg. XII, 959 a; ἐπ' ἐκφορὰν ἀκολουϑεῖν τινι Lys. 1, 8, wie ἐπ' ἐκφορὰν ἐβάδιζε Ar. Plut. 1008; Sp. – 2) das Ausbringen, Ausplaudern, λόγου Ar. Th. 472; ἀποῤῥήτων D. L. 1, 98; Bezeichnung durch Worte, Ausdruck, Plut. adv. Col. 11. – 3) das Anrennen, heftiger Andrang, Xen. Equ. 3, 5. – 4) πνεύματος, Ausathmen, D. Sic. 2, 12. – 5) am Gebäude der Vorsprung, prolectura, Vitruv. 3, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 786.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: