ἐκ-φρέω

[786] ἐκ-φρέω (s. φρέω), herausbringen, entlassen; ἐκφρῶσι Soph. frg. 924, Phot. erkl. ἐξαφῶσιν; οὐκ ἐκφρήσετε; Ar. Vesp. 156; οὐκέτ' αὐτὸν ἐξεφρείομεν 125; ἐξέφρησα ἐμαυτόν, geziert, ich habe mich herausgetragen, Luc. Lexiph. 9; ἐκφρησϑέντων τῶν Ἐπικουρείων ἐκ τῆς πόλεως Ael. bei Suid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 786.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: