ἐκ-φόρημα

[786] ἐκ-φόρημα, τό, das Herausgetragene, die Frucht, Poll. 1, 237.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 786.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: