ἐκ-φῡσάω

[786] ἐκ-φῡσάω, ausblasen, aushauchen; τὸ πῦρ ἐξεφυσᾶτο κατὰ τῶν ὑπεναντίων Pol. 1, 48, 8, wie Elephanten Wasser durch den Rüssel herausschnauben, 5, 46, 12; übertr., ἔνϑα ποταμὸς ἐκφυσᾷ μένος [786] Aesch. Prom. 722; πόλεμον, einen Krieg erregen, Ar. Pax 611; – βαϑὺν ὕπνον, tiefen Schlaf aushauchen, schnarchen, Theocr. 24, 47; – ἐκπεφυσημένος, ein aufgeblasener Mensch, Pol. 3, 103, 7. – Intr., φλόγες ἐκ γῆς ἀναβλύσασαι καὶ ἐκφυσήσασαι Arist. mund. 6; von der Charybdis, Lycophr. 743.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 786-787.
Lizenz:
Faksimiles:
786 | 787
Kategorien: