ἐκ-χοιριλόω

[787] ἐκ-χοιριλόω, kom., Cratin. bei Hesych. ἐκκεχοιριλωμένη, die Nichts vom Chörilus hat, s. Bergk reliqu. com. att. p. 256.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 787.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: