ἐκ-χορδόω

[787] ἐκ-χορδόω, aus den Saiten hervorlocken, Sopat. bei Ath. IV, 175 c τύπος ἐκκεχόρδωται.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 787.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: