ἐκ-χώννῡμι

[788] ἐκ-χώννῡμι (s. χώννυμι), ausdämmen, durch aufgeschüttete Erde erhöhen; ἐξεχώσϑη Her. 2, 137; darauf erbauen, ἐκκεχωσμένη πόλις 2, 138; verschlämmen, ἐκχωσϑῆναι 2, 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 788.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: