ἐκ-ψύχω

[788] ἐκ-ψύχω, ausathmen, den Geist aufgeben, sterben, Hippocr., N. T.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 788.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: