ἐλάσσωμα

[789] ἐλάσσωμα, τό, att. ἐλάττωμα, die Verringerung, der Verlust; ποιεῖν Pol. 6, 16, 3; τὸ κατὰ τὴν ὄψιν ἐλ., Verlust des Auges, D. Hal. 5, 23; Niederlage, Pol. 1, 32, 2, öfter, u. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 789.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: