ἐλάσ-ιππος

[789] ἐλάσ-ιππος, Rosse treibend, beritten; ἔϑνος Pind. P. 5, 85; Orph.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 789.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: