ἐλάϊνος

[788] ἐλάϊνος, von Olivenholz gemacht, Il. 13, 612 u. öfter; Sp., auch in Prosa.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 788.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: