ἐλαιο-κομικός

[788] ἐλαιο-κομικός, ή, όν, zum Olivenbau gehörig, Poll. 7, 140.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 788.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: