ἐλαιο-φιλο-φάγος

[789] ἐλαιο-φιλο-φάγος, gern Oliven fressend, κιχλαι Epicharm. bei Ath. II, 64 f.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 789.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: