ἐλαιό-μελι

[788] ἐλαιό-μελι, ιτος, τό, Manna, das aus angestochenen Olivenbäumen fließt, Diosc.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 788.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: