ἐλατηΐς

[790] ἐλατηΐς, ίδος, ἡ, sichtenähnlich, σμῖλος, Nic. Al. 610, nach den Blättern.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 790.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: