ἐλαττονότης

[790] ἐλαττονότης, ητος, ἡ, das Kleiner-, Wenigersein, Iambl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 790.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: