ἐλ-λαμπρύνομαι

[800] ἐλ-λαμπρύνομαι, sich in Etwas glänzend zeigen, sich womit brüsten; τῷ ἔργῳ D. Gass. 73, 19; a. Sp.; absolut, Luc. dom. 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 800.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: