ἐλ-λείχω

[800] ἐλ-λείχω, hineinlecken; ἐλλείχοντα τῶν Ἀϑηνῶν, Hesych., wohl aus com.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 800.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: