ἐλ-λινέω

[801] ἐλ-λινέω, Dosiad. ar. 2 (XV, 26), τὸν δ' ἐλλινεῦντα ἐν ἀμφικλύστῳ, der im Netze ist, verweilt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 801.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: