ἐλ-λωβάομαι

[802] ἐλ-λωβάομαι, auf Einen schimpfen, ihn beschimpfen, εἰς τὸν οἶκον Anton. Lib. 11, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 802.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: