ἐ-προ-φάσιστος

[340] ἐ-προ-φάσιστος, keine Ausrede machend, bereitwillig, σύμμαχοι Xen. Cyr. 2, 4, 10; Sp.; ἀπροφασίστως, στρατεύειν Thuc. 1, 49; Dem. 59, 101; Pol. 1, 55, 4 u. öfter; auch ἀπροφάσιστα, Eur. Bacch. 1000.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 340.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: