ἑβδομαῖος

[699] ἑβδομαῖος, am siebenten Tage, z. B. διεφϑείροντο ἑβδομαῖοι Thuc. 2, 49; Xen. Hell. 5, 3, 19; – πυρετός, das am siebenten Tage wiederkehrt, Medic. ἑβδομάκις, siebenmal, Call. Del. 251.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 699.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: