ἑδραιότης

[716] ἑδραιότης, ητος, ἡ, das Festsitzen; Unveränderlichkeit, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 716.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: