ἑκάστοτε

[751] ἑκάστοτε, jedesmal, immer; Her. 8, 115 Thuc. 1, 68; Plat. Rep. III, 393 b; mit ἀεί verbunden, Ar. Nubb. 1279 u. a. com.; mit πολλάκις, Plat. Phileb. 58 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 751.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: