ἑκάτερθε

[751] ἑκάτερθε, vor Vocalen ἑκάτερϑεν, = ἑκατέρωϑεν, Hom. öfter, ὁμίλου Il. 3, 340.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 751.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: