ἑκασταχόθεν

[751] ἑκασταχόθεν, von jeder Seite her; Thuc. 7, 20; πέμπειν Xen. Hell. 3, 4, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 751.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: