ἑκατη-βελέτις

[752] ἑκατη-βελέτις, ιδος, ἡ, fem. zum Vorigen, Beiname der Zahl Sechs, Theolog. Arithm. p. 37.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 752.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: