ἑκατογ-κέφαλος

[752] ἑκατογ-κέφαλος, hundertköpfig; ὄφεις Eur. Herc. Fur. 882; ὕδρα 1188; ἔχιδνα Ar. Ran. 473.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 752.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: