ἑκατοντό-πυλος

[753] ἑκατοντό-πυλος, = ἑκατοντάπυλος, Ῥώμη Herod. Att. (App. 50, 3).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 753.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: