ἑκατοντ-αρχία

[752] ἑκατοντ-αρχία, , 1) das Amt des Centurio, D. Cass. 78, 5. – 2) die Centurie, D. Cass. 48, 42.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 752.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: