ἑκατοντ-ούτης

[753] ἑκατοντ-ούτης, zsgzgn aus ἑκατονταέτης, ὁ, hundertjährig, Luc. Macrob. 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 753.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: