ἑκατοντ-όργυιος

[753] ἑκατοντ-όργυιος, von hundert Klaftern; Pind. frg. 110; ἀνδριάς Ar. Av. 1131, wo man ἑκατοντορόγυιος emendirt hat.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 753.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: