ἑκατοστο-εικ-όγδοον

[753] ἑκατοστο-εικ-όγδοον, τό, ein Hundertachtundzwanzigstel, Nic. arithm. 1, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 753.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: