ἑκατόγ-γυιος

[752] ἑκατόγ-γυιος, aus hundert Leibern bestehend, Pind. frg. bei Ath. XIII, 573 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 752.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: