ἑκατόμ-ποδος

[752] ἑκατόμ-ποδος, s. -πεδος, nach Lob. Phryn. 546 die eigtl. att. Form.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 752.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: