ἑκατόμ-πους

[752] ἑκατόμ-πους, οδος, hundertfüßig, von den (50 od. 100?) Nereiden, Soph. O. C. 718.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 752.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: