ἑκτικός

[781] ἑκτικός, 1) eine Eigenschaft habend, betreffend, Arist. – Adv. ἑκτικῶς, Plut. reip. ger. praec. 6. – 2) fertig, geübt, Sp.; im adv., D. Sic. 3, 4. – 3) hektisch, an Brustübeln leidend, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 781.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: